GAST ELLER KAPTAIN PÅ SEJLYACHTEN s/y VERITAS PÅ EN NÆSTEN VERDENSOMSEJLING - CREW FOR s/y VERITAS CRUSING ALMOST WORLDWIDE.                            i                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder og meddelser fra skipper sker her på siden eller pr. mail.

 

 

Fra oktober 2016 til ultimo 2020 kan alle gaster som har sejlet med s/y Veritas deltage i en udvælgelse af deres billeder og videoer. Der udvælges 3 billeder og 1 video som kåres som bedste og der følger 1 mdr. sejlads gratis med s/y Veritas pr. vindende billede og video. Sejladsen afholdes efter september 2020 og foregår med s/y Veritas i Nordeuropa og efter aftale med Peter. Billederne og video sendes til Peter. Alle indsendte billeder og videoer kan publiceres på FB eller vores hjemmesider. Forudsætningen for denne konkurrence er følgende: Båden er sødygtig og der ikke er indtruffet varige sejlhindringer samt at Peter Leif Tronborg Petersen er ejer af båden. Endvidere skal vinderen indenfor 1 mdr. booke sin tur og bekræfte at ville benytte sig af den tildelte gratis sejltur. Vi tager forbehold for at bruge billeder taget på båden eller i forbindelse med togterne og som vi har fået af gasterne m.fl., kan bruges af os, sålænge de ikke er krænkende på nogen måde.

 

 

Vedrørende kompensationssejlads: Såfremt båden i forbindelse med togtskifte bliver forsinket i mere end 1 uge udover den uge der medgår ved hvert togt start må påregnes til forberedelse, testsejlads, introduktion, instruktion og øvelser - så kompenseres gasterne med 1 uge sejltid som afholdes efter aftale senere. Disse ekstra uger kan overdrages eller sælges til andre. Forsinkelser herudover gives der 1 mdr. i kompensationssejlads. Kompensationssejladsen skal afholdes efter aftale med Peter. Kompensationssejlads er udelukkende et tilbud om sejlads og ikke tilbagebetaling. Kompensationssejlads skal efter reglerne være booket senest 3 mdr. før man ønsker at benytte sig af kompensationssejladsen. Kompensationssejlads kan gives væk eller sælges. Forudsætningen for at kompensationssejlads kan gennemføres er at der er foretaget booking, at båden er sødygtig og der ikke er opstået varige sejlhindringer og at ejeren af båden er Peter. Kompensationssejlads afholdes på Veritas i Nordeuropa fra efteråret 2020 eller før og efter aftale med Peter.

 

Der oprettes for 2019 en gastefond på forsøgsbasis med det formål at støtte nødlidende gaster og har brug for økonomisk støtte. Såfremt fondens midler opbruges eller nedlægges af andre grunde så tilfalder et evt. indestående i fondskassen båden til vedligeholdelse.

 

 

 

 

En af s/y Veritas tidligere kaptajner meddeler:

 

Medicin: Har du kroniske lidelser, og/eller tager du medicin dagligt, så skal vi informeres om det. Vi skal vide hvilken sygdom du har, hvilken medicin du tager, og hvor ofte du gør det, samt de eventuelle bivirkninger af medicinen.

 

Rusmidler: Alle former for narkotika og andre euforiserende stoffer er strengt forbudt under opholdet - dette gælder også i land. Indtagelse eller opbevaring medfører øjeblikkelig afmønstring uden kompensation. Rygepolitik: Vores rygepolitik er “No Smoking” om bord på s/y VERITAS. Alkoholpolitik: Under sejlads drikkes der ikke alkohol. Ved sejlads start skal alle ombord kunne efterfølge alkoholpolitikken som ved bil kørsel i DK.

 

Madlavning og rengøring: - er et fælles projekt. Det vil sige, at det går på skift. (Kaptajn og Styrmand er dog undtaget de faste mad og rengørings rutiner. De har særskilte opgaver men kan støtte når der er tid) Som "Bakstørn" vil 1-2 personer være ansvarlig for en "maddag", hvor man er ansvarlig for at lave aftensmad og dagen efter frokost. Morgenmad sørger man selv for. Morgenvagten laver kaffe og te. Der er faste rengøringsrutiner samt ekstra rengøring, når vi kommer frem til ankerpladser efter sejlads. Gas, vand og elektricitet er begrænsede ressourcer, så hav lige det i baghovedet.

 

Dagsrutine: Som udgangspunkt så er dagsrutinen på s/y VERITAS 8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers søvn. Vedligeholdelse: Vi har vedligeholdelsperioder og satser på at lave det meste i de perioder, men vi kan ikke undgå, at skulle reparere/vedligeholde undervejs. Til søs repareres og vedligeholdes kun i nødvendigt omfang. Du skal forvente ca. 2-4 arbejdsdage pr. måned i gennemsnit.

 

Andet: Vi gør alt hvad vi kan for, at s/y VERITAS fungerer bedst muligt, MEN der vil formentlig komme perioder, hvor det ikke er muligt at skaffe en ny (Dinghy) gummibåd eller andet som er blevet mistet, eller at få kompetent faglig hjælp til at udbedre en motor, som ikke vil starte. Det er brandærgerligt og går ud over ALLE - både ejere, kaptajn og gaster. Det er ikke noget, vi kan styre og det skal kommende gaster være 100% indforstået med. Redningsvest + livline: Benyttes under sejlads i mørke, i dårligt vejr samt på kaptajnens ordre. Vagthold: Der er, under normale forhold, 2-3 personer på vagt, og varigheden af vagten er mellem 2-4 timer afhængig af forholdene. Se særskilt vagtplan.

 

Generelt: Skibskassen: Alle om bord bidrager til fælleskassen. Fælleskassen dækker udgifter til mad, vand, diesel, havnepenge, indklareringsafgifter, cruising permits, benzin til dinghy m.m. Den månedlige udgift til fælleskassen er mellem 2000 - 2500kr. afhængig af togt og dieselforbrug og det afregnes på båden. Individuelle behov som spiritus, øl, slik m.m. købes for egen regning.

 

Diverse: VIGTIGT!!! •Mange myndigheder ude i verden ønsker, ud fra de bedste intentioner, at beskytte deres egen charterflåde. Juridisk og økonomisk set er der i vores tilfælde tale om en langsejltur på "delebasis" og altså på ingen måde hverken "forhyring" eller en "chartertur". Det er derfor også vigtigt, såfremt myndighederne spørger hertil, at du oplyser dette. •Vi prøver selvfølgelig at tilpasse, at s/y VERITAS er i nærheden af, hvor du ankommer til og rejser fra, men det kan ikke altid lade sig gøre. Sørg for, at du har luft i budgettet til evt. ekstraudgifter i form af hotelophold, ændring af billet m.m.

 

•Alle vores togter er tentative, hvilket betyder, at de kan ændres, hvis forholdene kræver det. Der gives ingen kompensation for ændrede sejladsplaner.

 

•Sørg ligeledes for, at du har luft i dit budget, så du ikke skal vende og dreje hver en krone, mens du er på eventyr. Uforudsete udgifter bliver næsten altid større end forventet.

 

1. Hjælp til på eget initiativ: Tag en opvask, tag skrald med i land osv. Og kom gerne med den sjove bemærkning når der er aller mest brug for det. 2. Spørg og lær: Er du i tvivl, så spørg i stedet for at lade stå til. Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Arbejd med tingene, så lærer du hurtigt. 3. Undgå salt indendørs samt under dæk. Salt suger nemlig fugt. Ved badning, så skal du derfor tage håndklæde og skiftetøj med op. Hæng dit badetøj til tørre efter brug. Badetøj og håndklæder skal være tørt, når det kommer under dæk. 4. Fødder: Tag skoene af, inden du kommer om bord. Vær opmærksom på, hvor du sætter dine fødder, både når de er våde, og når de er tørre. Undgå at træde på hynder eller borde. 5. Ryd op efter dig: Alting om bord har sin plads. Bruger du noget, så sæt det på plads umiddelbart efter brug. Du skal rydde sko, bøger, solcreme, solbriller m.m. op efter dig. Væn dig til at gå en "oprydningsrunde" inden du går i seng eller efter en vagt. Pilot bordet (ved Skippers kahyt) skal altid være ryddet. Det er Skippers arbejdsbord. 6. Vær opmærksom: Når du har vagt, så hold udkig efter alt der flyder på havet (skibe, fiskegarn, hvaler m.m.). Er der noget, der står og slår eller gnaver - så gør noget i stedet for at lade stå til. Vær opmærksom på fronter, skift af vindhastighed og vindretning samt pludselige barometerændringer. Skipper skal vækkes jvf. Skippers instruktioner. 7. Sand: Sørg for at tasker, tøj og sko er tømt for sand og skidt, inden de kommer op på båden. 8. Er du utilfreds, så informer kaptajnen om det: Du er medansvarlig for, at du får mest muligt ud af dit ophold. Kaptajnen ved ikke, hvad du tænker - så sig til og tilkendegiv dine holdninger. Vi vil gerne tage problemerne, inden de vokser sig for store. Evt. tages det op ved vores BRM om søndagen eller ved særlige behov. 9. Sammenhold: Vi er en samlet besætning på båden. Respektér hinanden og bak op om hinanden. 10. Vær positiv, og glæd resten af besætningen: Det er ekstremt vigtigt, at der er en positiv stemning på båden, så skøre påfund, overraskelser og lignende er velkomne. Respektere hinandens særlige væremåde og ønsker som informeres ved BRM. Hvis hensyn vedr. Nøgenhed men da vi omgås på et yderst begrænset område så må du være indforstået på tolerance. Hvis du opholder dig i salonen med bar overkrop og sider på hynderne så brug håndklæde eller et lagen så hynder mm ikke fedes til af sved og sololie.

 

Pakkeliste: Vigtige papirer: •Helst to forskellige hævekort f.eks. VISA og MasterCard, idet der kan være et max hæve beløb pr. dag/måned. •Gyldigt pas min. 6 mdr. frem + kopi af pas. •Forsikring (du skal have en sygdom-/hjemtransportforsikring. Gouda er dygtige på enkelt rejser i verden og har en god dækning. www.gouda.dk er et god til enkelt rejser i verden. Eller DAN, som dækker det hele og den er billig. www.daneurope.org/web/guest/home •Gyldig hjemrejsebillet. Husk at købe billetter, som kan ændres/afbestilles. God fly site: momondo.dk •Visum, se udenrigsministeriets hjemmeside um.dk (Australien nødvendig 3 mdr. Visum) •Vaccinationskort, hent råd og vejledning hos www.rejsemedicin.dk. •Dokumentation på egen medicin:

 

 

 

Persondata politik:

 

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din deltagelse i fælles lystsejlads hos Club Veritas/V. Peter Leif Tronborg Petersen. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

 

Oplysninger vi indsamler:

 

Hvis du ønsker at betale din andel af fælles lystsejlads og deltage i vores langtursekspeditioner, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre turen med dig. Vi bruger ikke cookies. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

 

 

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.manntron.com er Club Veritas/V. Peter Leif Tronborg Petersen, Mjøsensgade 9, st.tv. 2300 København S

 

 

Behandlingsgrundlag og formål

 

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere fælles lystsejlads. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig informationer og gastehensigtserklæringen m.v. Når du betaler for din andel af fælles lystsejlads indsamler vi kun dit navn, email og telefonnummer samt relevante helbredsoplysninger. Hvis du ikke ønsker at opgive dit navn, adresse, telefonnummer, pasnummer og kontaktpersons navn, adresse og telefon, som er påkrævet for at gennemføre din deltagelse, vil du desværre ikke have mulighed for at deltage i langtur hos os. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af emails) vil blive slettet 3 år efter, at du har deltaget i vores fælles lystsejlads på langstursekspeditioner. Andre modtagere af personoplysninger Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

 

 

Dine rettigheder

 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende: At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata samt at få slettet dine persondata.

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til den Danske Databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse pltp@hotmail.com.

 

Betaling af en andel af de samlede omkostningerne for fælles lystsejlads er normalt ikke at betragte som et forbrugerkøb men for god ordens skyld: Fortrydelse: Der er 14 dages fortrydelsesret på bestillingen af turen. Købelovens mangelsregler finder anvendelse. Alle klager rettes til forbrugerklagenævnet i Danmark på www.forbrug.dk eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 41715000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÅ VIDERE HVIS DU ER EN ILDSJÆL - EN EVENTYRER DER VIL SE NOGET AF VERDEN

 

GO AHEAD IF YOU ARE A BOLD ADVENTURER AND WANT TO SEE SOME OF THE WORLD

 

 

                                               www.manntron.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.manntron.com